Kanalizacijai priklauso šie pagrindiniai elementai

Kanalizacijai priklauso šie pagrindiniai elementai:

a). vidaus kanalizacijos įrengimai;

b) lauko kanalizacijos tinklas;

c) persiurbimo stotys ir spaudimo linijos;

d) įrenginiai kanalizaciniams vandenims valyti;

e) išleidimo į atviruosius vandenis įrenginiai.

Vidaus kanalizacijos tinklas įrengiamas gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir gamybiniuose pastatuose. Jis susideda iš suvartoto vandens imtuvų sanitarinių prietaisų (klozetų puodų kriauklių, pisuarų, vonių, trapų ir kt.) ir daugelio vamzdžių.

Kanalizacinis vanduo iš vandens imtuvo patenka į jungiamąjį vamzdį, iš jo į stovą, kuris savo ruožtu sujungtas su nuvedamuoju vamzdžiu. Pastaruoju, į kurį renkamas vanduo iš vieno arba kelių stovų, kanalizacinis vanduo išvedamas už pastatų ribų, lauko kanalizacijos tinklą. Lauko kanalizacijos tinklas, paklotas sodybos kieme, vadinamas kiemo arba sodybos kanalizacijos tinklu. Keli didesni pastatai, sudarantieji kvartalą, gali turėti bendrą kvartalinį kanalizacijos tinklą. Kanalai, įrengti gatvėse, vadinami gatvės kanalizacijos tinklu.

Visas kanalizuojamas plotas dalijamas į atskirus baseinus (plotus), apribotus vandens takoskyromis. Kiekvienas kanalo tarpas, arba atskiras kanalų tinklas, turi savo baseiną, iš kurio surenka kanalizacinius vandenis.

Kanalizacijos tinklas susideda iš šoninių kanalų, renkančių kanalizacinį vandenį atskirose gatvėse, kolektorių, į kuriuos vanduo suteka iš šoninių kanalų, ir magistralinių kanalų, arba magistralinių kolektorių.

Tinklas sudaromas taip, kad kanalizacinis vanduo nuo pat sanitarinių prietaisų pastatuose būtų nuvedamas į paskirties vietą savitekiais kanalais.

Kai dėl vietos reljefo ypatybių, vieno arba kito rajono per didelio įgilinimo nėra galima kanalizacinių vandenų suleisti į bendrą kanalizacijos tinklą savitekiu, daromos persiurbimo stotys. Persiurbimo stotyse vanduo surenkamas, pakeliamas į atitinkamą aukštį ir spaudimo arba savitekiu kanalu suleidžiamas į bendrą kanalizacijos tinklą.

Kanalizaciniam vandeniui išvalyti prieš išleidžiant jį į atviruosius vandenis, įrengiami kanalizacijos valymo įrenginiai, kuriuose jis išvalomas iki tokio laipsnio, kad, išleistas į atviruosius vandenis, nebūtų žalingas. Kanalizaciniam vandeniui išleisti įrengiami išleidžiamieji kanalai.

Gyvenvietės, miesto teritorijos kanalizacijos schema priklauso nuo vietos reljefo, stambesnių koncentruotu vandens išleidimo objektų išdėstymo, nuotekų valymo įrenginiams vietos parinkimo, išleidimo į atviruosius vandenis vietos, vietovės arba miesto dydžio ir t. t.

Kanalizacijos sistemos

Pagal tai, kokie vandenys iš anksčiau nurodytų kanalizuotinų vandenų patenka į tinklą, skiriamos trys pagrindinės kanalizacijos sistemos:

a) mišrioji;

b) atskirtoji;

c) pusiau atskirtoji.

Patiko? Pasidalink