Kelmų ir krumų rovimas frezomis

Kelmų rovimas frezomis — vienas iš sunkiausių darbų, atliekamų įsisavi­nant naujas žemes. Pasipriešinimas raunant kelmą priklauso nuo kelmo šaknų sis­temos, kelmo amžiaus ir grunto savybitį. Sunkiausia rauti senų, neseniai nukirstų medžitį kelmus su giliomis šaknimis.

Slapios durpinės ir mineralinės bei akmenuotos dirvos, o taip pat paviršiaus nelygumai krūmapiovės darbą labai apsunkina.

Kai dirbti krūmapiove neįmanoma, atskiri krūmų kelmai ap­juosiami plieninio lyno arba grandinės kilpa ir išraunami tiesiogine traktoriaus, o taip pat ir arklio trauka. Kai krūmų nedaug prižėlę, jie iškertami rankiniu būdu.

Daugiau info apie frezas

Frezos nupiautiems krūmams sugrėbti į krūvas naudo­jami tra.ktorių priešakyje arba užpakalyje montuojami grėbliai GK-3, kurių darbo našumas — apie 1,3 ha per valandą. 2,5 m plo­čio grėblį, montuojamą traktoriaus užpakalyje, sukonstruavo Baltarusijos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas.

Nupiautus krūmus bei medžius galima rinkti krūvas rautuvu­rinktuvu D-210 V (63 pav.). Kai lygus ir neakmenuotas plotas apaugęs nedideliais (iki 1,5 m aukščio) vienodo storio krūmais, jį galima suarti, kartu už­ariant jame augančius krūmus. Dabartiniai krūmų ir krūmų-pelkių plūgai nesunkiai užaria iki 5-6 cm storio ir 1,5 m aukščio krūmus ir nupiauna jų šaknis iki 10 cm storio. Kad krūmai geriau gultų į vagą, prie plūgo pritvirtinamas specialus kreipiamasis rėmelis. Krūmams užarti geriausias laikas — vasara ir ankstyvas ruduo. Suartą plotą reikia suvoluoti. Per 1-2 metus užarti krūmai supūva. Krūmų pašalinimas užarimu atsieina 2-3 kartus pigiau už ki­tus šalinimo būdus. Nupiautus krūmus reikia sunaudoti kurui. Iš vieno ha reto krū­myno gaunama iki 140 m3, o iš tankaus krūmyno — iki 480 m3 medienos.

Vasara ir ruduo mineraliniame dirvožemyje ir žiema pelkė­je, kai pelkė įšąla ir joje neperdaugiausia sniego. Krūmapiove – žemės freza nu­pjauti storesni medžiai tinka tik kurui, nes dažniausiai jų kamie­nas esti suskilęs. Vidutinis našumas per pamainą 1,5-3,0 ha piau­nant medžius ir 3-8 ha piaunant krūmus. Krūmapiovę aptarnauja vienas traktorininkas ir 3-5 darbininkai, kurie tvarko nupiautus krūmus ir medelius. Sios krūmapiovės gaminamos serijomis.

Baltarusijos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos insti­tutas sukonstruavo ant traktoriaus iš užpakalio užkabinamas krū­mapioves žemės frezas KMB-2,5 ir KMB-3,5, kurios sėkmingai praėjo valstybi­nius bandymus ir rekomenduotos serijinei gamybai.

Gervės (žiūrėti paveiklsiuką)

Aukščiau peilių yra du vertikalūs lapai ir dar aukščiau — du pasvirę lapai, kurie nupiautą augmeniją nustumia šonus. Prieš radiatorių sumontuota mechaninė gervė D-168, kuri per skrysčius kilnoja krūmapiovės rėmą. Gervę valdo traktorininkas savo kabinos. Darbo metu atpalaiduojamas gervės lynas, ir krū­mapiovės rėmas atsiremia į žemės paviršių. Kad rėmas nesiknistų žemę, jo priešakyje ir užpakalyje yra reguliuojamo aukščio pava­žos. Verstuvo priekyje yra pleištas 9 — nustumti šoną gulinčiam medžiui, akmeniui arba suskaldyti kelmui. Vamzdžig groteliai apsaugo traktoriaus kabiną nuo krintančių rnedžių. Krūmapiovės svo­ris su kėlimo mechanizmais be traktoriaus — 3090 kg; darbo baro plotis — 3600 mm. Vienu pravažiavimu krūmapiovė nupiauna ber­žus iki 22 cm ir pušis iki 30 cm storio. Storesnius medžius (iki 50 cm) reikia piauti per keletą sykių. Reikia atsiminti, kad medis, svirdamas į krūmapiovės pusę, gali suspausti peilį. Piaunant medžius ir krūmus, ne storesnius kaip 7-10 cm, pavažos reguliuojamos taip, kad atstumas tarp peilių ir žernės paviršiaus ibūtų apie 1-2 cm. Plonus krūmus ir ypač verbas ši krūmapiovė piauna blogai. Todėl peilius reikia leisti prie pat žemės paviršiaus prieš krūmų palinkimo kryptį. Peiliai visada turi būti aštrūs; juos reikia galąsti ne mažiau kaip du kartus per pamainą. Kai pasitaiko akmenų, peiliai pakeliami nuo žemės paviršinus apic 3-5 cm.

Šaltinis: žemės frezos – litalis.com

Krautuvai: kaip išsirinkti? —> straipsnis apie tai: čia

Patiko? Pasidalink